Szkolenia

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

Grupa 3: 

Grupa 4: 

 

W ramach projektu zaplanowaliśmy dla Państwa następujące formy wsparcia:

 

I. Identyfikacja - IPD

 

Identyfikacja IPD obejmie indywidualną identyfikację potrzeb Uczestnika projektu, w tym m.in. analizę stopnia oddalenia od rynku pracy oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

II. Szkolenia zawodowe

SPAWACZ METODĄ MAG lub innym (wg IPD)
• zajęcia teoretyczne: 40godzin/osobę
• zajęcia praktyczne: 100godzin/osobę

Zakres tematyczny:
• spawanie aluminium i jego stopów metodą MAG;
• kontrola i obróbka złącz spawalnych;
• czytanie i sporządzanie rysunku technicznego;
• zajęcia praktyczne z zakresu spawania stali metodą MAG.

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym, którego pozytywny wynik daje Uczestnikowi projektu  kwalifikacje Spawacza MAG potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i książeczkę spawacza.

W przypadku gdy IPD wykaże, że Uczestnikowi zaleca się udział w innym szkolenie, weźmie on udział w szkoleniu z katalogu otwartego.

III. Staże zawodowe

Staż zawodowy umożliwia Uczestnikowi projetu zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą oraz doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia jego szans na znalezienie zatrudnienia.

IV. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy zapewnia pomoc Uczestnikowi projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, w tym m.in.
• pozyskiwanie ofert pracy, zawierających opis kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku pracy, oferowanych przez pracodawcę warunków pracy i płacy, zakresu zadań na danym stanowisku, okresu aktualności oferty pracy,
• inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami.