Zapytania ofertowe

Wynik Rozeznania rynku

21.02.2017


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 1/POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usługi zapewnieniem sal do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizację usługi powierzono firmie: PIOTR MATYSIAK „EL TRANS”, ul. Garbarska 10A, 27-100 Iłża, NIP 948-201-63-16

 

06.02.2017

Informujemy o rozpoczęciu rozeznania rynku nr 1/POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16

zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usługi zapewnieniem sal do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z powyższym prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

 


 

Wynik rozeznania rynku

21.02.2017

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 2/POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usługi zapewnieniem wyżywienia w postaci obiadu na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

realizację usługi powierzono firmie: „Pub Red Star” Mirosław Ciosek, ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice, NIP 745-102-08-24


06.06.2017

Informujemy o rozpoczęciu rozeznania rynku nr 2/POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usługi zapewnieniem wyżywienia w postaci obiadu na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z powyższym prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

 

Wynik rozeznania rynku

21.02.2017

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 3/POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usługi dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich uprawniających uczestników projektu do udziału w szkoleniu zawodowym „Spawacz metodą MAG” organizowanego w ramach projektu pt. „Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

realizację usługi powierzono firmie: Praktyka Lekarska Medycyna Pracy Jacek Listkiewicz, ul. Sowińskiego 9/22, 26-600 Radom, NIP 7961492628

10.02.2017

Informujemy o rozpoczęciu rozeznania rynku nr 3/POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przeprowadzenia badań lekarskich uprawniających uczestników projektu do udziału w szkoleniu zawodowym „Spawacz metodą MAG” organizowanego w ramach projektu pt. „Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z powyższym prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym plikiem:

Wyniki procedury konkurencyjności

04.04.2017

Informujemy o zakończeniu procedury konkurencyjności dot. zapytania ofertowego 2/POWR.01.02.01-26-0106/16, przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usług związanych z indywidualnym doradztwem zawodowym i/lub indywidualnym pośrednictwem pracy w ramach projektu pt. „Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01-26-0106/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonawcą została wybrana firma: CENTRUM SZKOLENIOWO – DORADCZE Stanisław Bednarz z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej kod 34-235, Bystra 547.

24.03.2017

Informujemy o rozpoczęciu procedury konkurencyjności dot. Zapytania ofertowego 2/POWR.01.02.01-26-0106/16

zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usług związanych z indywidualnym doradztwem zawodowym i/lub indywidualnym pośrednictwem pracy w ramach projektu pt. „Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01-26-0106/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, , w związku z powyższym prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Wyniki procedury konkurencyjności

05.06.2017

Informujemy o zakończeniu procedury konkurencyjności dot. zapytania ofertowego 1/POWR.01.02.01-26-0106/16, przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usług usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. „Aktywizacja młodzie ż y NEET” nr POWR.01.02.01-26-0106/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonawcą została wybrana firma: Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, ul. Zdrojowa 30A, 43-600 Jaworzno

25.05.2017

Informujemy o rozpoczęciu procedury konkurencyjności dot. Zapytania ofertowego 1/POWR.01.02.01-26-0106/16

zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji usług usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. „Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01-26-0106/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z powyższym prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Wyniki zapytania ofertowego

05.06.2017

w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 1/ POWR.01.02.01 - IP.14 - 26 - 002/16 dotyczące realizacji usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności, dot. realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu „Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01 - IP.14 - 26 - 002/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie os ób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmujących : Szkolenie za wodowe „Spawanie metodą MAG 135 ” Uprzejmie informuję, że procedura wyłonienia wykonawcy została zakończona. Bardz o serdecznie dziękujemy za złożone oferty. Jako wykonawcę usługi wybrano firmę : ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski .